CT6: Trả cổ tức năm 2011 đạt 18%

Cập nhật, 16:32, Thứ Ba, 17/04/2012 (GMT+7)

Công ty cổ phần công trình 6 ( CT6) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Đại hội đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011 từ 17-18%.

Năm 2012, CT6 đặt mục tiêu cho doanh thu là 350 tỷ đồng và lợi nhuân trước thuế 21,5 tỷ đồng, thu nhập bình quân CBCNV dự kiến 6,5 triệu đồng/ người/ tháng. Mức chi cổ tức đạt từ 17% - 18%. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6.500.000 đồng/ng/tháng.

Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Công trình 6 đã thông qua báo cáo  kết quả SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính sau: Giá trị tổng sản lượng đạt 352,548 tỷ đồng ; Tổng doanh thu đạt 318,320 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 19,260 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 15,702 tỷ đồng;Cổ tức đạt 18% vốn thực góp; Thu nhập bình quân của người lao động  đạt 6.107.000 đồng /ng/tháng.

Cổ phiếu CT 6 được đón nhiều nhà đầu tư quan tâm ngay từ ngày đầu lên sàn
Cổ phiếu CT 6 được đón nhiều nhà đầu tư quan tâm ngay từ ngày đầu lên sàn

Về Kế hoạch đầu tư năm 2012 đại hội đã thông qua 6 vấn đề lớn trong đó:
1. Nghiên cứu đầu tư khai thác cơ giới mỏ đá Thung Mơ - Hà Nam của Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý, dùng khoan tự hành thay khoan thủ công .
2. Nghiên cứu, khảo sát lập Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Suối Kiết – Tánh Linh – Bình Thuận, nếu khả thi thì đầu tư xây dựng hạ tầng và máy móc thiết bị khai thác. Nếu không khả thi thì dừng lại ở bước xây dựng hạ tầng, và xem xét có thể liên doanh hoặc cổ phần mỏ đá .
3. Đầu tư thay thế trạm trộn Bê tông xi măng của Xí nghiệp Vật liệu và Xây lắp do đã cũ .
4. Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công câu, đường sắt, đường bộ và hai nhà máy bê tông sẽ xem xét từng giai đoạn và tính hiệu quả để quyết định .
5. Trang bị lại xe con cho các Xí nghiệp do cũ, hết khấu hao, không đảm bảo an toàn.
6. Đầu tư cải tạo, sửa chữa văn phòng làm việc của Công ty TNHH MTV Đá Phủ Lý và Xí nghiệp Vật liệu & Xây lắp .

 

PVT

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


 

 

 

.
.
.