Đọc Báo GTVT số 153 ra ngày 24/9/2012

Cập nhật, 18:37, Thứ Bảy, 22/09/2012 (GMT+7)

Báo Giao thông vận tải số 153 ra ngày 24/9/2012 có những bài chính sau đây:

 
- Kinh tế TP.HCM đang phục hồi đà tăng trưởng.
 
- Đảng bộ Tổng Công ty bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam: Phát huy truyền thống, vững bước tương lai.
 
- Diễn đàn mới chia sẻ hiểu biết, cải thiện ATGT.
 
- Để có bức tranh đúng về XDCB giao thông.
 
- Suýt bị vợ bỏ vì "mê" cầu.
 
- Những tín hiệu vui.
 
- Giao thông vận tải Mỹ: Đi trước để đất nước tiến lên.
 
T.S
.
.
.