Bộ trưởng Thăng đề nghị Hà Tĩnh cấm mỏ nếu để xe chở quá tải

Bộ trưởng Thăng đề nghị Hà Tĩnh cấm mỏ nếu để xe chở quá tải

Trước thực trạng xe quá tải vẫn còn nhiều tại Hà Tĩnh, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị lãnh đạo địa phương cần áp dụng biện pháp "rắn", thậm chí cấm mỏ hoạt động nếu cho xe chở quá tải.

.
.
.
.
.