Kiểm tra đột xuất... lộ ra nhiều chuyện

Kiểm tra đột xuất... lộ ra nhiều chuyện

Từ thông tin PV Báo Giao thông cung cấp, TTGT Khánh Hòa tổ chức kiểm tra lưu động đột xuất, phối hợp cân tải trọng "tập đoàn" xe ben quá tải ngang nhiên ra vào đường cấm, lộng hành khu vực...

.
.
.
.
.