Bộ trưởng Thăng:

Bộ trưởng Thăng: "Đuổi"nhà đầu tư không tiền khỏi dự án BOT

Tiến độ thi công đèo Phú Gia – Phước Tượng chậm, chủ đầu tư BOT không có tiền GPMB, Bộ trưởng Thăng giao hẹn 1 tuần nếu không có hợp đồng vay vốn ngân hàng, Bộ sẽ thay thế chủ đầu tư khác.

.
.
.
.
.